Loading...

Muž setkání

Osobnost AC
Petr Vejmělek

Petr Vejmělek je muž, kterého v životě posouvají setkání. V šestnácti letech přišel s kytarou k tábořišti a z nezávazného hraní party neznámých kluků se stala bluegrassová kapela, která jej posledních třicet let provází životem. Když v roce 1996 v rámci Folkových prázdnin v Telči společně předskakovali oblíbeným Poutníkům, jako nadšence do IT technologií je spolu s lidmi okolo festivalu napadlo z celé akce zrealizovat živý internetový stream.

„Bylo to svým způsobem kouzelné. Seděli jsme na kostkách na náměstí, za sebe postavili serverovou věž, někdo držel anténu, která to předávala na vysílač na náměstí. Takové prehistorické začátky internetu v době, kdy to ještě zdaleka nebyl globální pojem,“ usmívá se Petr Vejmělek. V každém případě se z jednorázové akce, lakonicky nazvané Internet v Telči, stala nedílná každoroční součást festivalového léta. Jedná se o kultovní setkání, kdy k hudbě a divadlu neodmyslitelně patří také celodenní konference o trendech v oblasti IT, na kterou se sjíždí IT odborníci, starostové i podnikatelé z celé republiky. Dnes již nikomu nepřipadá divné, když si před Glenem Hansardem odskočí na seminář o kybersekuritě, peeringu nebo konektivitě v dopravě. Za osudové se dá považovat také setkání s firmou AUTOCONT, které proběhlo hned dvakrát. Poprvé na přelomu tisíciletí, kdy byl Petr Vejmělek specialistou na oblast sítí. „Potom jsem na pět let utekl. Opouštěl jsem firmu, která navrhovala služby a řešení a naskočil do nového projektu. Pomáhal jsem startovat společnost, která vlastnila optickou trasu od Hatí po Havlíčkův Brod a jejíž ‚matka‘ vyráběla optické komponenty. Podíval jsem se do service-providerského prostředí, což mě obohatilo nejen lidsky, ale také profesně o poměrně unikátní technologické know-how.“

Do AUTOCONTU se vracel v době, kdy firma zakládala takzvaná odborná centra. „Oslovili mě, zda bych nechtěl vést odborné centrum pro oblast sítí. To mi přišlo jako zajímavá výzva, jak se posunout o kus dál. Troufnu si tvrdit, že také díky mým zkušenostem z klasické síťařiny a service-providerských služeb, AUTOCONT dokázal hrát roli klíčového elementu při diskuzích, návrzích a realizacích tzv. veřejnoprávních sítí. Vybudovali jsme optické trasy v krajích, spojili navzájem nemocnice a úřady a pomohli jim zavést služby, které by bez této infrastruktury nebyly reálné,“ vypráví muž, který je jako vysočinský patriot také náležitě hrdý na to, že první z projektů vznikl právě v Jihlavě, kam potom jezdila prakticky celá republika pozorovat řešení v praxi. „Někdy v letech 2013, 2014 odborná centra zanikla a nahradila je divize ITI, v níž jsem v roce 2015 figuroval také jako technický ředitel. Trávil jsem spoustu času schůzkami a jízdami po celé republice. Pomáhal jsem také při utváření našeho obchodního modelu „Jsme Vaše IT“, který je dnes jednou z klíčových forem prodeje anuitních služeb. Pokud se podívám zpětně, stálo mě to hodně sil. Další kroky v mém životě ovlivnil rozpad manželství. Musel jsem se vnitřně rozhodnout, zda zbývající energii věnuji plně AUTOCONTU, nebo začnu méně bláznit a čas, který mi po práci zbývá, co nejvíce věnuji svým dětem, dnes šestnáctileté Karolíně, třináctileté Viktorii a desetiletému Kryštofovi,“ povídá muž, který se od řízení lidí vrátil zpět k samotným technologiím.

Díky tomuto rozhodnutí také mohlo proběhnout další ze setkání, které ovlivnilo jeho život. „Potkal jsem Jirku Chalotu a společně jsme v AUTOCONTU vybudovali fungující Security Operations Centrum (AC SOC). Sedli jsme si jako lidé i jako profesionálové a postavili technologické a procesní zázemí pro tým bezpečnostních specialistů a analytiků, který zákazníkům AUTOCONTU poskytuje služby bezpečnostního dohledu.“ Dnes má Petr na vizitce, jako jeden ze čtyř lidí v AUTOCONTU, titul Manažer oblasti nabídky. „Každý z nás má na starost oblast, ve které sledujeme trendy, konkurenci, výrobce i řešení. Monitorujeme, co se kolem nás děje a přemýšlíme, jak tu kterou věc zařadit do našich služeb. Mé téma je kyberbezpečnost. Není to jen o vizionářství, především musím to, co se vybere, prolnout do naší firmy. Vzhledem k tomu, jak jsme velcí a jakou máme strukturu, to znamená přesvědčovat řadu lidí uvnitř, řešit kompetence, know-how v našich týmech a účastnit se také pre-sales podpory. Mnoho inspirace se přitom dá objevit přímo v České republice. Češi jsou šikovní lidé, nejenom rukama, ale také hlavou. Jen v cybersecurity je zde několik start-upů, které koupili největší globální hráči. Pokud existuje české řešení a je technologicky výborné, je to pro mě vždy primární volba. Spolupracujeme s místními univerzitami i s tuzemskými firmami, jako je například Whalebone,“ zmiňuje každodenní setkávání s trendy Petr Vejmělek.

Muž, s nímž je radost se potkat.

Petr Vejmělek