Loading...

Portál občana: Brána k elektronickým službám státu

Profil projektu
 
Zákazník:
Ministerstvo vnitra České republiky
Země:
Česká republika
Odvětví:
Veřejná správa
Cíle:
Vytvoření jednotného místa pro přístup k elektronickým službám státu
Použité technologie:
MS Azure platform (hybrid cloud set-up), MS Azure Container registry – využití open-source Docker, MS Azure Kubernetes Servicevyužití open-source Kubernetes, MS Azure SQL Server, MS Azure Key Vault, MS Visual Studio Team Services, ASP.NET Core

Klíčovy projekt digitální transformace veřejné správy

Portál občana je novým projektem Ministerstva vnitra České republiky, který má naplnit základní cíle strategie eGovernmentu v podobě zjednodušení a usnadnění přístupu občana ke službám veřejné správy. Poskytuje online klíčové služby, jako například informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. A AUTOCONT se toho všeho zúčastnil.

Portál občana byl od počátku navržen a implementován v kontextu požadavku vytvořit výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení, které umožní občanům snadný přístup k elektronickým službám státu. Toho se podařilo efektivně docílit zejména díky využití nejmodernějších technologií společnosti Microsoft.

Hybridní cloud a open-source technologie

Celé řešení je postaveno a provozováno na principu tzv. hybridního cloudu (na MS Azure). Technologie MS Azure rovněž otevřela cestu pro využití open-source technologií Docker (technologie pro nasazování aplikací v podobě soběstačných kontejnerů) a Kubernetes (open-source nástroj pro orchestraci kontejnerů). Samotný portál je vyvinut v ASP. NET Core a využívá komplexních integračních přístupů, které společnost AUTOCONT a.s. aplikovala v projektech, jako jsou např. ISZR (Informační systém základních registrů) aeGSB (eGon Service Bus), stěžejní integrační projekty ve veřejné správě.

Klíčový projekt digitální transformace veřejné správy ČR

Svým konceptem a rozsahem se jedná o unikátní projekt se značným pozitivním dopadem na zlepšení využívání digitálních služeb a zpřístupnění těchto služeb pro každého občana ČR, klíčový projekt celkové digitální transformace veřejné správy ČR a rovněž technologicky unikátní projekt s využitím nejmodernějších technologií společnosti Microsoft v provazbě na open-source řešení.

Efektivní komunikace s orgány státní správy

Ministerstvo vnitra ČR spustilo Portál občana do ostrého provozu dne 8. 7. 2018 a průběžně jsou přidávány nové služby. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce také s orgány EU. Bude zde možné vyřídit vše potřebné jak na počítači, tak pomocí mobilní aplikace. Portál občana je rovněž úzce provázán s eObčankou, datovými schránkami, základními registry a integrační sběrnicí eGSB ad.

Na vývoji, nasazení, provozu a rozvoji se kromě společnosti AUTOCONT a.s. podíleli také Národní agentura pro komunikační a informační technologie s.p. a Asseco Central Europe, a.s.

Přínosy

  • Centrální bod pro přístup občana k elektronickým službám státu
  • Dostupnost online
  • Provázanost s eObčankou, datovými schránkami, základními registry, eGSB
  • Využití komplexních integračních přístupů
  • Výkonné, flexibilní, bezpečné, otevřené a uživatelsky přívětivé řešení
  • Využítí cloudu (MS Azure) umožňující rychlé nasazování nových releasů a škálování výkonů
  • Otevřená platforma umožňující občanům v budoucnu komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce také s orgány EU
Roman Vrba
Ministerstvo vnitra ČR
„S nasazením moderního řešení Portálu občana dochází ke skutečnému startu digitální transformace veřejné správy. Koncoví uživatelé získávají v podobě portálu centrální přístup k elektronickým službám státu odkudkoli a kdykoli online.“