Loading...

HYPERKONVERGENCE
tak složité slovo a takové zjednodušení

Je to trochu jazykový paradox. Pod složitým slovem hyperkonvergence, které by někomu bylo schopno zlomit jazyk, se vlastně ukrývá jedno velké zjednodušení. A do jisté míry je také zlomové. IT ředitelům umožňuje vidět celé řešení jako na dlani a na jediném místě. Obchodním ředitelům přináší klid v podobě neustálé dostupnosti veškerých IT služeb, finančním ředitelům příjemné omezování nákladů na celou IT infrastrukturu. Vítejte v éře hyperkonvergence, která vám zaručuje vysokou dostupnost ve třech zásadních vrstvách – v dostupnosti serverů, datových úložišť a také v rovině komunikační.

Dlouhou dobu (měřeno zběsile uhánějícím časem vývoje informačních technologií) se IT infrastruktura datových center navrhovala podle klasického scénáře, tedy kumulací úložišť a serverů. Firmy a instituce doháněly dostupnost především zdvojováním komunikačních prvků a úložišť, násobením počtu serverů a jejich virtualizací. Klasická vysoce dostupná řešení obvykle pracovala také s virtualizací úložišť – dvě taková úložiště se jevila jako jediná schopná poskytovat data i ve chvíli, kdy jedno z fyzických úložišť přestalo dokonale fungovat. Takové řešení sice bylo schopno ustát nejzásadnější krizi, zároveň však vyžadovalo další náklady na opravu či výměnu problematických částí.

Hyperkonvergence uspěla zejména proto, že zákazníkům nabídla nejen schopnost přežít výpadek, ale přežít jej – pokud možno – úplně bez ztrát.

Softwarově definované řešení

Dnes se již vyplatí sáhnout po modernější technologii, která má vysokou dostupnost na vrstvě datových úložišť zabudovanou jako jednu ze svých hlavních vlastností. Dnes se využívají dva principy, prvním je model Software Defined Storage (SDS), druhým hyperkonvergované systémy. SDS si lze jednoduše představit jako několik serverů (od dvou až po tisíce) napěchovaných disky, NVMe kartami v PCIe slotech nebo dokonce SCM (Storage Class Memory) technologiemi. Tyto servery obsahují všechny komponenty, na které jsme zvyklí – tedy procesory, paměť a hlavně síťové adaptery, přes které je vysoce dostupná disková kapacita poskytována dalším serverům, na nich potom běží serverová virtualizace.

Hyperkonvergované systémy, někdy označovány jako Software Defined DataCenter (SDDC), jdou ještě o kus dál a na stejných serverech, na kterých jsou umístěny disky pro dosažení potřebné kapacity vrstvy datového úložiště, současně běží také serverová virtualizace. Množství fyzických serverů se tak sníží a tím se zmenší také pravděpodobnost poruchy, s nižším počtem serverů dále klesne velikost investic do maintenance. Ta je u serverů již od nepaměti významně levnější než u klasických úložišť..

Poměr výkon, cena, klid

Pro koho je tedy hyperkonvergence jako stvořená? V prvé řadě pro všechny, kdo jsou rozhodnuti vyměnit v horizontu několika příštích měsíců datové úložiště nebo servery. Budete-li počítat poměr ceny, výkonu a perspektivy do budoucna, s pravděpodobností blížící se jistotě dojdete k hyperkonvergovanému řešení bez potřeby využití externích datových úložišť.

„Hyperkonvergence uspěla zejména proto, že zákazníkům nabídla vlastnosti chybějící u předchozí generace řešení. Tedy nejen schopnost přežít výpadek, ale přežít jej – pokud možno – úplně bez ztrát. To dosud nebylo možné, protože výpadek jediného úložiště automaticky znamenal odstávku v běhu informačních systémů. Museli jste jej nechat opravit, použít funkční zálohy dat, vrátit je informačním systémům, spustit je a doufat, že záloha bude použitelná a nebude moc stará. Protože, pokud zálohujete například jednou za den, můžete přijít o 24 hodin změn, což je ve firmě o mnoha zaměstnancích skutečně velká porce dat. Běžně se stávalo, že zákazníci museli třeba znovu zadávat faktury,“ popisuje Petr Kubíček, specialista AUTOCONTU pro oblast IT infrastruktury..

„To je řekněme pohled dozadu, srovnání s předchozími řešeními. Hyperkonvergence je však především dobrý krok směrem do budoucna. Protože vám umožní navyšovat diskovou kapacitu i procesorový výkon. Hyperkonvergovaný systém totiž další server (nod) automaticky zapracuje ke stávajícím, aniž byste se museli o cokoli starat. V tomto případě je schopna ušetřit specialistům desítky a někdy i stovky hodin, které by jinak museli věnovat nekonečným rekonfiguracím svých systémů. Přidání dalšího nodu je extrémně jednoduché, což oceníte zejména ve chvíli, kdy budete muset část svých systémů obměňovat,“ doplňuje Petr Kubíček.

Nafukovací infrastruktura

Vidíte ten rozdíl oproti klasickému pojetí IT infrastruktury? Době, kdy jste museli před výměnou datového úložiště odstavit všechny systémy, pro jistotu znovu zálohovat, vyměnit úložiště, vrátit zálohu a zkontrolovat, zda je vše v pořádku a uvést systémy opět do provozu? Nyní vám slovo odstávka prakticky mizí ze slovníku.

Hyperkonvergovaná IT infrastruktura je „nafukovací“ – s každým dalším nodem navýšíte kapacitu dostupného datového úložiště a současně výpočetní výkon pro běh informačních systémů. Zde jsou uvedeny dva příklady. Pokud jste koupili novou firmu, stačí pouze přidat jeden nebo dva servery. Pokud je váš nový informační systém hladový po výkonu datového úložiště, stačí doplnit výkonnější zařízení pro ukládání dat do serverů, nikoli hned investovat do výkonného, ale drahého All Flash úložiště, které byste s největší pravděpodobností provozovali bez vysoké dostupnosti.

Pro koho to je?

Vraťme se zpět k úvodu. Když k hyperkonvergenci přidáme další těžká slova, jako je softwarově definované datové centrum, virtualizace či infrastruktura, snadno získáme pocit, že se jedná o velmi složitý systém, který je určen jen pro ty největší firmy na trhu. Přitom opak je pravdou a také zde platí příměr „dokonale nafukovací“.

Hyperkonvergovaný́ systém lze často využívat stejně jak na dvou, tak na stovkách serverů. Dá se provozovat v jednom nebo dvou datových centrech, dostupnost tak můžete řešit také geograficky. Dvě datová centra mohou být od sebe v rámci výrobního závodu nebo úřadu blízko, ale také na opačných koncích republiky, případně Evropy nebo dokonce světa. Díky fungujícím způsobům pro optimalizaci dat přenášených mezi oběma datovými centry zde vlastně neexistuje omezení. Hyperkonvergované řešení lze často provozovat již od dvou serverů s interními disky, typickým zákazníkem pro jeho nasazení tak může být i velmi malá firma. Maximální počty serverů jsou pak u většiny hyperkonvergovaných systémů tak velké, že pokryjí potřeby opravdu velkých firem s rozsáhlými nároky na kapacitu a výkon datového úložiště i výpočetní výkon serverů. „Tím, jak složitě a nabubřele celá problematika zní, odrazuje na první poslech řadu firem. Přitom, když všechno přeložíme do lidského jazyka, stačí obvykle pět minut konzultace k tomu, abychom potenciálního zákazníka přesvědčili, že je dobré o hyperkonvergenci alespoň uvažovat. Ozývají se nám pak obvykle sami v době, kdy situace v jejich firmě vyžaduje nákup nebo výměnu nové IT infrastruktury. V ten moment totiž přestává mít smysl investovat násobky peněz, ale přemýšlet o úsporách a efektivitě celé infrastruktury. Platí přitom přesně to, co bylo zmíněno o odstavec výše. Typickým zákazníkem pro nás zdaleka není jen banka nebo energetický gigant, ale desítky menších firem, které chtějí prostě optimalizovat a zjednodušovat si život. Mnohdy jsou to přitom firmy o pár desítkách zaměstnanců. U nás mají jistotu zkušeností a nezávislosti na jednom výrobci, protože dokážeme implementovat a provozovat v zásadě všechna dobrá řešení na trhu. A všechna, troufnu si tvrdit, skutečně velmi kvalitně. Posuďte sami, výčet hyperkonvergovaných technologií, které v AUTOCONTU známe, navrhujeme, implementujeme a dlouhodobě pak u našich zákazníků provozujeme, je skutečně impozantní. HPE StoreVirtual VSA, HPE Simplivity, DELL EMC VxRAIL, VMware vSAN, Microsoft Storage Spaces Direct. A proč neděláme pouze jeden systém? Inu, protože i v různých hyperkonvergovaných systémech lze najít určité odlišnosti a právě ony mohou být pro konkrétního zákazníka zásadním důvodem pro výběr toho správného systému. Desítky a desítky referencí máme jak ve státní správě, tak v soukromých společnostech, od malých úřadů až po velké firmy.“

Typickým zákazníkem pro nás zdaleka není jen banka nebo energeticky gigant, ale desítky menších firem, které chtějí optimalizovat a zjednodušovat si život.

Petr Kubíček
AUTOCONT