Loading...

Virtuální pobočka
pro Českou spořitelnu

První česká bankovní pobočka ve virtuální realitě

Zákazník

Česká spořitelna a. s.

Odvětví

Bankovnictví

Země

Česká republika

Cíle

Adaptace zákazníků i pracovníků banky na nový typ pobočky

Použité
technologie

Unity (vývojové prostředí), Autodesk Maya (3D modely), Visual Studio (programování), Resharper (programování), Adobe Photoshop (2D grafika a textury), Substance Painter (textury)

Česká spořitelna přišla s novou pobočkou. Virtuální. Právě díky ní představuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jak budou vypadat postupné přestavby všech kamenných poboček. Největší banka v Česku co do počtu klientů tak využila virtuální realitu k prezentaci nového formátu poboček, aby si je zákazníci a zaměstnanci „osahali“ ještě dříve, než vzniknou. Virtuální pobočku pro banku stvořila česká firma Cleverlance.

Česká spořitelna stála před úkolem, jak svým zaměstnancům i zákazníkům co nejlépe a co nejrealističtěji prezentovat proměnu pobočkové sítě na nový formát. Ten pracuje s faktem, že hlavní roli hraje klient a pobočka pouze vychází vstříc jeho potřebám. Novému pojetí kamenných poboček nechybí samoobslužné zóny, obchodní haly či uzavřené jednací místnosti pro schůzky s klienty a videokonference. Prostor poboček se zároveň stává komunitním místem, kde se konají různá setkání, výstavy a prezentace. Atmosféru podtrhuje občerstvení a květinová stěna. Bankéř už dávno nemá své pevné místo za přepážkou, ale je klientům k dispozici podle potřeby. Těm, kteří si toto nové uspořádání nedovedou představit, se banka rozhodla nové pobočky přiblížit prostřednictvím virtuální reality.

Firma Cleverlance pro Českou spořitelnu vytvořila virtuální „klon“ její pobočky v Benešově a připravila aplikaci, která umožňuje její virtuální prohlídku. Zákazník či zaměstnanec banky se může pobočkou projít, stačí si nasadit speciální headset Oculus Go či Quest. Instalaci a zprovoznění těchto virtuálních brýlí rovněž zajistili specialisté z Cleverlance.

Projděte si novou pobočku před tím, než vůbec vznikne

Cílem projektu je, aby se lidé v nové pobočce snadno a rychle zorientovali. Dva až tři měsíce před rekonstrukcí dané pobočky je proto tento virtuální průvodce přímo na místě zákazníkům k dispozici a seznamuje je s tím, jaká vylepšení jim rekonstrukce pobočky přinese. Výhody virtuálního průvodce ocenili i zaměstnanci, kteří mají možnost se připravit na změny v uspořádání prostoru a s tím související úpravu jejich pracovních zvyklostí. Virtuální pobočka se ukázala jako cenný pomocník také pro trénink nových pracovníků banky.

Vedle adaptace zákazníků a zaměstnanců banky na nový formát zaujme virtuální pobočka i svou technologickou jedinečností. Na českém trhu se totiž jedná o první projekt svého druhu a představuje tak pro Českou spořitelnu konkurenční výhodu v tom, aby ji zákazníci vnímali jako inovativní bankovní dům. Pro mnohé klienty i zaměstnance je to též první příležitost, jak si technologii virtuální reality vyzkoušet. V návaznosti na tento úspěšný projekt banka připravuje speciální aplikaci pro zvýšení finanční gramotnosti dětí. I tento projekt pro banku vytváří firma Cleverlance.

„Projekt našim zákazníkům i zaměstnancům inovativním a atraktivním způsobem přiblížil proměnu pobočkové sítě do nového designu a obslužného formátu. Zároveň vznikl pevný základ pro budoucí aplikaci technologie VR v rámci České spořitelny.““

Antonín Kratochvíl
Expert inovací tribu asistované kanály v České spořitelně

Přínosy

  • Snazší adaptace zaměstnanců
  • Informovanost zákazníků
  • Možnost zpětné vazby
  • Marketingový přesah projektu
  • Banka je vnímána jako inovativní instituce
  •