Loading...

Jak žehlení pomáhá lidem v težké životní situaci

Jan Rulíšek pracuje jako compliance manager ve společnosti Cleverlance. Žehlení tak trochu překvapivě nepatří mezi jeho oblíbené domácí činnosti. Přesto využil příležitosti a dnes vedle své hlavní pracovní náplně řídí firmu, která díky praní a žehlení dává práci lidem v těžké životní situaci. Jeho tým Ironing Ladies navíc žehlí s nadšením a láskou.

„Všechno začalo před asi osmi lety. Tehdy moje přítelkyně, která má syna s poruchou autistického spektra (PAS), hledala práci, kterou by mohla vykonávat výhradně z domova, aby si mohla zajistit nějaký příjem a přitom měla dostatečný prostor na péči o syna s PAS. Našla inzerát Ironing Ladies a začala s nimi spolupracovat,“ vzpomíná Jan Rulíšek na období, kdy se žehlení na zakázku stalo u něj doma tématem číslo jedna.

Tehdejší majitelé společnosti Ironing Ladies ale nebyli spokojeni s výsledky firmy a začali uvažovat, že ji prodají. „Doma jsem viděl, jak velký má projekt smysl, a proto jsem se nakonec rozhodl jej převzít. Chtěl jsem i nadále jeho prostřednictvím nabízet pomoc těm, kterým se v životě tolik nepoštěstilo,“ vysvětluje Rulíšek. A tak v roce 2016 založil „eseróčko“, do kterého investoval svoje vlastní prostředky, a pořídil kvalitní parní žehlicí systémy, nové auto na rozvoz prádla, které bylo třeba upravit tak, aby se v něm vzorně vyžehlené prádlo při převozu nezmačkalo, a další nezbytnosti.

Žehlení jako práce z domova

Podstatou Ironing Ladies je pomoc ženám i mužům v jejich složité životní situaci. Projekt se snaží podat ruku lidem, kteří nemohou kvůli péči o své postižené nebo nemocné děti, partnery nebo jiné rodinné příslušníky chodit klasicky do práce, a hledají tak možnosti, jak pracovat výhradně z domova.Druhou skupinou jsou ženy v předdůchodovém věku s lehčím zdravotním hendikepem, kterým trh práce nedává absolutně žádnou šanci. „Každá z našich paní na žehlení má svůj silný osobní příběh. Buď ji nikdo nechce zaměstnat, anebo ji rodina nechala na holičkách. Díky těmto příběhům si velmi uvědomuji, jak moc se mám dobře, když můžu chodit klasicky do práce, a že ne všichni lidé takové štěstí mají. Dříve by mě to asi ani nenapadlo, ale když jsem na příkladu své ženy poznal, jak těžký je život pro toho, kdo každodenně pečuje o svého blízkého, hodně mě to ovlivnilo. Ironing Ladies jsou samozřejmě jen kapkou v moři pomoci potřebným, ale lepší každá taková kapka, než abych jen nečinně přihlížel,“ říká se zodpovědností v hlase Rulíšek.

Tým Ironing Ladies aktuálně tvoří celkem devět lidí, z toho šest paní na žehlení a jeden spolehlivý řidič

Vysoký standard služeb vždy na prvním místě

Ačkoli se jedná o charitativní projekt, ekonomická stránka je také důležitá. „Mým cílem nebylo a není budovat tradiční firmu a snažit se dosahovat velkých zisků. Pro mě je důležité udržovat černá čísla, aby si projekt sám vydělal na potřebné investice a svůj rozvoj. Zároveň ale klademe velký důraz na dobře a kvalitně odvedenou práci, aby se k nám zákazníci rádi vraceli,“ upozorňuje Jan Rulíšek.

A jak celý systém funguje? „Jedná se o rozvážkovou službu, kterou zatím provozujeme na území Prahy. Zákazník si přes objednávkový formulář na našich webových stránkách objedná službu a náš řidič prádlo na domluveném místě vyzvedne a v požadovaném termínu zase přiveze zpět vyprané, vyžehlené a parádně zabalené,“ popisuje Rulíšek. Zákazníky Ironing Ladies jsou běžné domácnosti, jejichž členové chtějí čas, který by jinak strávili žehlením, věnovat užitečnějším věcem. Spousta z nich ale spíše než vlastní prospěch akcentuje sociální rozměr služby a chce touto cestou pomoct potřebným. Podobně se na tyto služby dívají i dvě velké firmy, které s Ironing Ladies spolupracují – ČSOB a KPMG. Obě poskytují svým zaměstnancům prostor pro sběr prádla, které se pak hromadně odváží na vyprání a vyžehlení.

Tým Ironing Ladies aktuálně tvoří celkem devět lidí, z toho šest paní na žehlení a jeden spolehlivý řidič. O veškerý denní provoz, koordinaci a administrativu se stará Rulíškova přítelkyně Eliška, která se navíc stále aktivně zapojuje i do samotného žehlení. Na Honzovi zůstává role manažerská, stará se o rozvoj firmy, spokojenost zákazníků, finance a strategii do budoucna. „V tuto chvíli před námi stojí dva velké úkoly. Prvním z nich je zlepšení propagace, aby se lépe rozšířilo povědomí o naší činnosti. S tím souvisí i druhý úkol, tedy vybudovat a implementovat nový interní informační systém, který by přispěl k lepšímu zpracování objednávek a jejich koordinaci. Tyto naše plány rozvoje bohužel zbrzdila pandemie covidu-19, ale nezastavila nás. Ve střednědobém horizontu bychom rádi rozšířili působnost našeho projektu i do dalších měst, jako je Brno nebo Bratislava,“ líčí nadšeně Rulíšek, pro kterého se projekt Ironing Ladies stal nejen koníčkem, ale i opravdovou „druhou směnou“.