Loading...

Občanské průkazy
s biometrickými údaji posílí
bezpečnost cestování v EU

V srpnu 2021 se v České republice už poněkolikáté změnil vzhled nově vydávaných občanských průkazů. To nejdůležitější, co tento typ dokladů přináší, se ale ukrývá uvnitř. K identifikaci občanů totiž slouží i biometrické údaje.

Malá růžová plastová kartička v sobě ukrývá veškeré informace o občanovi. Vedle obvyklých údajů, jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště nebo datum narození, nově obsahuje vysoce zabezpečené paměťové médium bezkontaktního čipu, které obsahuje otisky prstů a zobrazení obličeje držitele průkazu. Otisky se ukládají pouze u lidí starších 12 let, děti do 12 let mají v dokladu nahrané pouze zobrazení obličeje.

Díky biometrickým údajům dochází k výraznému posílení zabezpečení dokladů tak, jak to vyžaduje nařízení Evropské unie, a snížení rizika jejich případného zneužití.

„Je třeba si uvědomit, že v rámci EU mají její občané možnost volného pohybu, a občanské průkazy tak nahrazují cestovní doklady. Cestovní pasy obsahují biometrické údaje již od roku 2006, proto je velmi užitečné, že jsou lépe zabezpečeny i další doklady, na které lze cestovat,“ říká Jan Stiebitz, vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru správních činností ministerstva vnitra. Biometrické údaje tak mají zamezit tomu, aby na ztracený nebo odcizený doklad cestovala jiná osoba. Na hranicích nebo na letištích lze jednoduše zkontrolovat nejen podobu člověka s černobílou fotkou na kartičce, ale identifikaci lze provést i porovnáním otisků prstů a podoby na biometrické fotografii na čipu.

Na samotném průkazu se novinka projevuje vizuálně na zadní straně, kde se nachází vyobrazení biometrického znaku. Je to malý obdélník, který má uprostřed zlaté kolečko. Druhá změna vyplývá z nařízení EU. Na přední straně se objeví modrý obdélníček se zlatými hvězdami v kruhu a dvěma písmeny označujícími vydávající zemi průkazu, tedy CZ. Tato praxe již u nás funguje u řidičských průkazů.

Zabezpečení dat na nejvyšší úrovni

Po uplynutí platnosti občanského průkazu, případně při změně trvalého bydliště nebo příjmení, má občan povinnost požádat o vydání nového průkazu na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností. O únik citlivých osobních údajů se nemusí bát. Doposud jsou všechny údaje uvedené na občance vedeny jen a právě na občanském průkazu a v agendovém informačním systému v evidenci občanských průkazů, který spravuje ministerstvo vnitra a který je zabezpečen na nejvyšší úrovni.

Biometrické údaje jsou vedeny jen a pouze na občanském průkazu ve zmíněném čipu. Ministerstvo vnitra je může vést jen do okamžiku převzetí průkazu občanem, a to maximálně po dobu 90 dnů. Pokud si člověk vyřizuje občanský průkaz expresně, tedy do 24 hodin, jsou jeho biometrické údaje v informačních systémech ministerstva vnitra přesně jeden den a pak se po převzetí smažou.

Aplikační vybavení pro zpracování žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy už 15 let spravuje a dodává společnost KOMIX, která se v roce 2021 stala součástí ARICOMA Group. Konkrétně zodpovídá za návrh, implementaci a rozvoj softwarového jádra celého systému podle aktuálních legislativních a bezpečnostních potřeb. Toto jádro zajišťuje komunikaci mezi stovkami výdejních míst na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností po celé republice, centrálními registry a je do ní zahrnuta také STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, která průkazy vyrábí.

„Naší velkou výhodou je, že systém dopodrobna známe, každodenně o něj pečuje náš vývojový tým. Díky dlouhodobé spolupráci do něj dokážeme relativně snadno implementovat nové prvky tak, aby vydávané občanské průkazy i cestovní pasy byly v souladu s českými i evropskými zákony. Stavíme na naší procesní znalosti a detailní znalosti celé problematiky,“ říká David Procházka, vedoucí eGovernment oddělení ve společnosti KOMIX.

Mění se něco pro občany?

Občané se nemusí ničeho obávat, pro ně zůstává vše při starém a samotná výměna občanského průkazu probíhá stále stejně. Dokonce i doba výroby nového dokladu je stejná jako před zavedením průkazů s biometrickými údaji. Občan si může vybrat ze tří časově různě dlouhých variant, a to 24 hodin, do pěti pracovních dnů anebo standardní dobu do třiceti dnů, která s sebou nenese žádný správní poplatek za rychlost.

Na svůj nový občanský průkaz s biometrickými údaji si každý člověk musí počkat do uplynutí platnosti jeho stávajícího dokladu, který může používat stejně, jako byl dosud zvyklý. „Zavedení nových občanských průkazů nepředstavuje žádnou plošnou výměnu dokladů. O doklad s biometrickými údaji si samozřejmě můžete požádat sami, ale je to zbytečné a bude vás to stát minimálně 200 korun,“ uzavírá Jan Stiebitz.

„Naší velkou výhodou je, že systém dopodrobna známe, každodenně o něj pečuje náš vývojový tým.“

David Procházka
vedoucí eGovernment oddělení ve společnosti KOMIX