Loading...

Silná a citlivá důvěrnice NINA

Ve většině firem patří data k tomu nejcennějšímu, a proto je třeba neustále dbát na jejich zabezpečení. Navíc dnes zaměstnanci firemní dokumenty a informace sdílí a aktualizují s využíváním portálů (např. MS SharePoint) či jiných interních nebo cloudových úložišť. To vše s cílem dosažení efektivnější a rychlejší spolupráce. Zodpovědní pracovníci tak neustále hledají silná řešení, na která by se mohli spolehnout a své citlivé dokumenty jim svěřit k opatrování.

Na NINU je spolehnutí

Pomoci jim s tím může NINA společnosti AUTOCONT, což není tajná superagentka z akčního televizního seriálu, ale nástroj na šifrování dokumentů. Díky unikátnímu přístupu rozšiřuje vlastnosti běžného sdíleného úložiště dokumentů o možnost řešení vysoce bezpečného úložiště pro citlivé a důvěrné dokumenty. NINA je navržena tak, aby eliminovala nejen přístup neoprávněného uživatele-zaměstnance, ale také například administrátora systému. Takže jak je to s tím místem v seriálu? NINA by si ho určitě zasloužila.

„Osobní, silně zabezpečený přístup ke sdíleným důvěrným dokumentům, to je naše NINA.“

NINA v akci

NINA funguje tak, že každému uživateli vygeneruje osobní certifikát s heslem, které si uživatel zvolí. Certifikát uživatele je základním prvkem pro šifrování nebo dešifrování vybraného dokumentu. NINA přitom pro dešifrování dokumentu vyžaduje dvoufaktorovou identifikaci uživatele. První faktor je klasické jméno a heslo z úložiště a druhý faktor pak PIN osobního certifikátu. Teprve tato úspěšná identifikace umožní, že bude dokument dešifrován. Uvedený mechanismus zajistí, že kdo není dvoufaktorově identifikován, nedokáže přečíst dokument. Dokonce ani administrátor, který má přístup do databáze.

S kým se NINA přátelí

Produkt NINA využijí všechny organizace, které chtějí mít jednotné a bezpečné úložiště pro všechny elektronické dokumenty, bez ohledu na jejich citlivost, povahu a umístění.

Čím se NINA chlubí a jak vypadá

NINA má řadu specifických funkcí jako například:
Korunovační klenoty,které umožňují dešifrovat dokumenty pomocí předem definovaného počtu účtů (generální ředitel, finanční ředitel, výrobní ředitel apod.) v případech, kdy uživatel, který dokumenty zašifroval, již v organizaci nepůsobí.
Funkce Auditní log zase detailně loguje činnosti spojené s šifrováním a dešifrováním dokumentů.
Funkce Politiky slouží pro definici parametrů pro PIN k osobnímu certifikátu

Základní komponentou je NINA šifrovací server, což je vlastní jádro aplikace zajišťující šifrování a dešifrování, které je postavené na multitenantní technologii. Může běžet jak v cloudu (AC Cloud nebo Microsoft Azure), tak na serveru zákazníka.

NINA aplikaci můžete využívat v Office 365 nebo MS Sharepoint běžícím v prostředí firmy či cloudu.

A v neposlední řadě NINA aplikační služby rozšiřují rozhraní určené pro programové předání dokumentů k šifrování, například výplatní pásky z personálního systému.

NINA přínosná, citlivá a užitečná

Díky NINĚ můžete bez obav do vašeho intranetu, document management systému či Office 365 uložit citlivé dokumenty jako smlouvy, patenty či platové výměry, aniž byste měli obavu, že si je přečte neoprávněný uživatel nebo administrátor. To vše při zachování důležitých výhod sdílení elektronických dokumentů. No řekněte sami, neuplatnila by se NINA i ve vaší firmě? Nebo si stále myslíte, že citlivé dokumenty uložené na vašem lokálním disku jsou dostatečně zabezpečené?