Loading...

Propojení nového
e-shopu s ERP pro
výrobce čerpadel
Pumpa

PROFIL PROJEKTU
ZÁKAZNÍK

Pumpa a. s.

ZEMĚ

Česká republika

CÍLE

Přehlednější a intuitivnější e-shop pro zákazníka i správce, nový nástroj pro práci s publikem a řízení zákaznické zkušenosti.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Microsoft Dynamics 365 Business Central, Sitecore Experience Platform

ODVĚTVÍ

Retail

Funkční a přívětivý e-shop je nutnost, řekli si před časem ve společnosti Pumpa a rozhodli se spolu se specialisty z AUTOCONTU pro modernizaci svého předchozího e-shopu. Proti staré verzi mu přibylo především více užitečných funkcí usnadňujících nákup a odbavení objednávek. Mezi hlavní požadavky na nový e-shop patřilo přehlednější a intuitivnější uživatelské rozhraní pro zákazníky, které mělo maximálně usnadnit výběr zboží a celý nákup. Dalším z nutných předpokladů úspěšného řešení bylo snížení administrativních úkonů spojených s objednávkami. Marketingoví specialisté Pumpy mimo to dostali do rukou moderní nástroje pro práci s publikem a řízení zákaznické zkušenosti.

„Modernizace e-shopu byl nezbytný krok, abychom zpříjemnili zákazníkům nákup a zároveň eliminovali složité administrativní úkony ve společnosti. Technologie Sitecore XP a Microsoft 365 Business Central naplňují všechny naše představy. Hlavním přínosem pro nás je jednoduchá správa produktového portfolia a všech dat spojených s objednávkami na jednom místě. Pro zákazníka je nákup pohodlnější díky 3D zobrazení, porovnání produktů, osobnímu účtu a dalším funkcím.“

ING. STANISLAV ŽILKA
Chief Information Officer (CIO)

Aby bylo možné naplnit cíle projektu, řešení muselo poskytnout plné propojení dat o produktech, objednávkách i zákaznících a jejich správu. Tyto parametry nejlépe splňovaly zvolené technologie Sitecore XP jako Digital Experience Platform a Microsoft Dynamics 365 Business Central pro ERP. Co to všechno obnášelo?

SPRÁVA PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA

Produktový katalog a popis parametrů jednotlivých produktů, a to včetně obrázků, může administrátor sám spravovat v Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tím se odstraňuje problém s rozdílností informací v ERP a na e-shopu a správa produktového portfolia je efektivní. Microsoft Dynamics 365 Business Central navíc jednou denně generuje ceník produktů, který zohledňuje i nastavení případných množstevních slev.

POROVNÁNÍ PRODUKTŮ A 3D ZOBRAZENÍ

Pro lepší představu zákazníka disponuje nový e-shop 3D zobrazením. Když zákazník uchopí produkt a pohybuje myší, vidí ho ze všech stran. Protože jednotlivé produkty čerpadel Pumpa mají řadu variant, jejich prezentace v e-shopu není jednoduchá. Z toho důvodu vznikl přehledný srovnávač, který zákazníkům pomůže zvolit ten nejvhodnější výrobek, a to vše z webového prohlížeče.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Pro zlepšení nákupního zážitku a budování vztahů se zákazníky e-shop samozřejmě disponuje uživatelským účtem a snadnou registrací. Každý registrovaný uživatel tak má přehled o historii objednávek a všechny dokumenty spojené s nákupem na jednom místě. Uživatelský účet je propojen s ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central a není nutná dodatečná synchronizace dokumentů. V momentu vytvoření dokumentu v ERP se automaticky zobrazí i v uživatelském účtu.

NÁSTROJE PRO MARKETÉRY

Díky zvolené platformě Sitecore XP dostávají marketéři do rukou nástroje, které pomáhají budovat spokojenou zákaznickou základnu. Můžou vytvářet segmenty svých zákazníků dle jejich chování v e-shopu a následně na ně cílit své marketingové aktivity – například zasláním personalizovaného e-mailu. Realizovat je to navíc možné bezobslužně pouze na základě dat a načasování díky modulu „marketingová automatizace“.

INFORMACE O STAVU OBJEDNÁVEK

Prostřednictvím dat získaných z Microsoft Dynamics 365 Business Central dostane zákazník po objednávce pomocí notifikací a automatických e-mailů informace o stavu objednávky. Jelikož e-maily odchází automaticky, odpadá práce spojená s administrativou.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
Společnost Pumpa je přední český prodejce čerpadel a jejich servisu. Má více než 80 zaměstnanců, dvě pobočky a několik partnerských prodejen. Nabízí sortiment 40 značek a více než 1000 produktů.Dodavatel: