Loading...

Jako stěhovat
město: Úspěšná
migrace

12 500 UŽIVATELŮ Z GOOGLE G SUITE DO MICROSOFT 365

Česká spořitelna je bankou s největší tradicí na našem trhu i největší tuzemskou bankou z hlediska počtu klientů. Po mnoho let využívala pro řešení podnikové pošty, volání a chatování, ukládání a sdílení souborů a další služby Google platformu G Suite. Prvotním impulzem pro migraci na platformu Microsoft 365 byla standardizace v rámci Erste Group, jejíž je součástí. Komplexní transformační projekt, tedy přesun 12 500 uživatelů do nového cloudového prostředí, navrhl a zrealizoval AUTOCONT.
PROFIL PROJEKTU
ZÁKAZNÍK

Česká spořitelna / Erste Group

ZEMĚ

Česká republika

CÍLE

Migrace 12 500 uživatelů z Google G Suite na platformu Microsoft 365

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Microsoft 365, Microsoft Cloud Security Services, Azure Services, Power Platform, Microsoft Teams Rooms

ODVĚTVÍ

Bankovnictví

Projekt v číslech

 • 12 500

  Migrace všech 12 500 uživatelů s přenosem jejich plné historie

 • 465 dní

  Projekt trval 465 dní a probíhal v období pandemie covidu-19 zejména online přes platformu Teams. Přes ni se uskutečnilo 17 řídicích výborů projektu, 64 projektových statusů a 48 designových workshopů

 • 241 lidí

  Na projektu přímo pracovalo 241 lidí v rámci aliance 4 dodavatelů.

 • 4/16/1206

  Proběhly 4 migrační packy, 16 migračních vln, 1206 migračních úkolů v rámci vln

 • 900 Digi gurus

  ambasadorů, 6 Let's GO vysílání ze studia – vždy 1000–1500 sledujících, 4000 live připojených účastníků informačního vysílání v jednom dni přes Teams, 140 online školení pro uživatele, více než 400 návodů a postupů.

 • 2900+

  odpovědí na dotazy uživatelů v Teams moderované skupině, 500+ častých otázek a odpovědí ve FAQ aplikaci, 87 praktických rad a tipů od adopčního maskota Huga v rámci soutěžní adopční kampaně.

Česká spořitelna chtěla tento krok využít i k vylepšení své interní komunikace a týmové spolupráce. Vznikl tak prostor pro další růst a využívání pokročilých možností automatizace a řešení agend pomocí účelově vytvořených aplikací. Zároveň byly položeny základy pro budoucí posun směrem k využívání Microsoft AI platformy s cílem dalšího zefektivňování interních procesů a poskytovaných služeb zákazníkům. Pandemie nemoci covid-19 a s ní související přesun řady pracovníků na home office navíc přinesly potřebu změny v postupech banky a nutnost zajistit hybridní a online schůzky, efektivní práci i komunikaci na dálku. Platforma Microsoft 365 změnu všech procesů výrazně usnadnila.

MIGRACE JAKO KULTURNÍ ZMĚNA

Pro technickou část migrace společnost AUTOCONT spolu s partnery Orbit s.r.o., Greycorbel s.r.o. a CES EA dodala řadu unikátních nástrojů, které ji urychlily a také podpořily informovanost a uživatelskou spokojenost se samotnou migrací. Migrace se uskutečňovala ve vlnách. Každý z 12 500 zaměstnanců obdržel hromadnou komunikaci, která všechno vysvětlovala, ale i individuální komunikace termínů určených pro danou osobu. Pro tento účel AUTOCONT vyvinul specifický nástroj postavený na Microsoft Power Automate. Migrace z on-premise prostředí do cloudu přináší okamžité benefity a výrazný přínos pro uživatele. V případě České spořitelny se ovšem jednalo o migraci z cloudu do cloudu. Její zaměstnanci intenzivně využívali Google služby, takže byli zvyklí pracovat s cloudovými úložišti. Principy práce v Google G Suite a Microsoft 365 se ale liší, proto jim bylo třeba jednotlivé aplikace Microsoft 365 vysvětlit a zasadit je do kontextu použití v bance.

V adopční kampani se specialisté společnosti AUTOCONT řídili osvědčenými postupy a metodikami Microsoft Adoption and Change Management Framework, Office 365 User Adoption Guide a PROSCI. Definovali strategii, pravidelně komunikovali tak, aby všichni měli ve správný čas dostatek informací. Byl připraven komplexní adopční portál, nastavena rozsáhlá podpora, školení i materiály včetně textových i video návodů. Tyto standardní prostředky AUTOCONT doplnil o interaktivní průvodce účelově vytvořené v Power Apps. Aplikace posloužily i pro řešení FAQ, rezervaci konzultací a další podpůrné činnosti.

Všichni zaměstnanci České spořitelny nyní plně pracují v prostředí Microsoft 365. Nastavené řešení poskytuje obrovský potenciál pro další expanzi a integraci s používanými aplikacemi, jako například již realizovaná integrace intranetu banky do Teams.Dodavatel: