Loading...

Nakládání
s citlivými údaji
na ostravském
magistrátu

HLÍDÁ SOFTWARE SAFETICA

PROFIL PROJEKTU
ZÁKAZNÍK

Magistrát města Ostrava

ZEMĚ

Česká republika

CÍLE

Ochrana dat a informací před chtěným i nechtěným únikem. Přehled o citlivých datech v síti a na koncových zařízeních uživatelů. Podrobný přehled o činnosti uživatelů. Kontrola a řízení připojitelných zařízení – USB, Bluetooth.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Safetica Discovery, Safetica UEBA, Safetica Protection, Safetica Mobile

ODVĚTVÍ

Veřejná správa

Potřeba získat dokonalý přehled o tom, jak uživatelé zacházejí s citlivými údaji, přivedla vedení Magistrátu města Ostravy k rozhodnutí implementovat systém, který by automatizovaně vyhodnocoval proces zpracování citlivých informací a dat, monitoroval práci s nimi a chránil je před chtěným i nechtěným únikem. Z dostupných možností byl vybrán DLP systém od Safetica Technologies, s jehož zavedením pomohl AUTOCONT.

Vedoucí pracovníci MMO a IT oddělení měli donedávna jen velmi omezené možnosti, jak kontrolovat zaměstnance úřadu při nakládání s citlivými daty, jako jsou osobní údaje, ale i smlouvy, jednací spisy a podobně. Nebylo možné ověřit, zda tyto informace neopouští společnost běžně používanými komunikačními kanály, kopírováním na USB zařízení, případně tiskem dokumentů.

Vznikla proto potřeba implementovat systém, který bude automatizovaně řešit kontrolu nad prací uživatelů především z pohledu monitorování zpracování citlivých informací. S tím se pojila i nutnost vytvořit klasifikační schéma, podle kterého se budou citlivá data vyhodnocovat a následně monitorovat nebo chránit. Dále bylo třeba zajistit správu mobilních zařízení, která uživatelé využívají nejen k telefonování, ale i k e-mailové komunikaci, ve které se citlivé informace také vyskytují. Byl kladen důraz i na upozornění a reportování incidentů, které systém detekuje.

ČTYŘI MODULY

Základ technologie Safetica tvoří tři funkce – audit práce uživatelů, ochrana dat před chtěným i nechtěným únikem a správa mobilních zařízení. Požadavkům magistrátu tak nejlépe odpovídaly čtyři moduly systému Safetica, a to Discovery, Protection, UEBA a Mobile. Společně totiž tvoří ucelený a plně integrovaný on-premise DLP systém.

Audit neboli modul Discovery pomáhá odhalit problémy ve fungování společnosti. Poskytuje rychlý přehled o všech aktivitách uvnitř firmy. Ukazuje, jak zaměstnanci pracují, tisknou a využívají software. Discovery pomáhá ušetřit provozní náklady a zjistit, kde lze omezit plýtvání.

Safetica UEBA poskytuje kompletní informace o tom, kolik času stráví zaměstnanci na webu, sociálních sítích či v pracovních programech. K dispozici jsou přesné statistiky o jednotlivcích i srovnání v rámci oddělení. V případě podezřelých aktivit a změn chování se okamžitě generuje upozornění a situace se tak může řešit bez prodlení.

Ochranu před únikem informací zajišťuje modul Protection. Na základě klasifikace dat Safetica pozná, kdo s jakým dokumentem pracuje, a podle nastavených reakčních pravidel zablokuje zakázanou činnost, informuje administrátora anebo poučí zaměstnance o bezpečnostní směrnici. Pokud dokument opouští firmu například na USB flash disku, Safetica vynutí zašifrování tohoto zařízení, takže se nikdo nepovolaný k citlivému obsahu nedostane.

Doplňkovým modulem je Safetica Mobile, který poskytuje základní MDM pro platformy Android i iOS. V centrální konzoli zobrazuje stav jednotlivých zařízení, odkud je lze nejen spravovat, ale v případě ztráty nebo krádeže provést wipe telefonu a zajistit tak ochranu informací a dat, které byly na zařízení uloženy.

„Nároky na bezpečnost dat ve státní správě se stále zvyšují. Proto jsme si pro ochranu dat před ztrátou a zneužitím vybrali řešení Safetica, které vycházelo cenově lépe než zvažovaná konkurenční řešení. Dalším plusem je velmi rychlé nasazení během dvou měsíců a fakt, že se jedná o českou firmu. Bude tedy možné bez jazykové bariéry komunikovat i s vývojáři, pokud si to situace vyžádá.“

MICHAL HROTÍK
ředitel městské společnosti Ovanet

Dodavatel: