Loading...

Cloudové služby
pro řízení IT nákladů

daly OKIN Group soulad

Zákazník

OKIN Group

Odvětví

Facility, management, business procesy

Země

Česká republika

Cíle

Konsolidace IT infrastruktury v rámci skupiny.

Použité
technologie

Resource Pool, služby IaaS a PaaS

Představte si nadnárodní korporaci nebo skupinu firem s několika divizemi působící ve střední Evropě, které spolu potřebují komunikovat, ale zároveň mají každá trochu jinou IT infrastrukturu. Taková komunikace asi moc pružná nebude. Právě na tento problém narazila OKIN Group, sdružující pět jednotlivých značek, která se právě kvůli vyladění a úspoře nákladů za IT rozhodla v podstatě kompletně zmigrovat do cloudu.

Firma měla donedávna zkušenost s provozováním IT infrastruktury v pronajatém datovém centru u jednoho z lokálních infrastrukturních hráčů, ale nebyla s tímto řešením úplně spokojená. „Předchozí řešení vnímali jako roztříštěné, navíc každá firma uvnitř skupiny měla jiné potřeby, na které toto řešení nebylo schopné reagovat. K tomu se přidal i fakt, že předchozí varianta vycházela navzdory prvotní kalkulaci postupně dráž a dráž,“ vypočítává Vojtěch Vojík, obchodní ředitel společnosti DataSpring, proč začal OKIN hledat jiné řešení a našel ho právě v nabídce DataSpring. Skupina nakonec využila možnosti cloudového uložení dat, které se stalo nástrojem pro efektivní řízení IT nákladů. Přineslo to hlavně dva důležité posuny.

Jedno prostředí a vyšší výkon

„Prvním zásadním bodem bylo to, že došlo ke konsolidaci provozu IT infrastruktury. Zákazník má teď jednoho partnera a jedno prostředí pro všechny své jednotlivé firmy,“ vyzdvihuje první z velkých plusů Vojík. Tím druhým je to, že OKIN už v porovnání s předchozím řešením nemusí bojovat s výkonem serverů. „Předchozí partner ho uměl zajistit, ale byla to otázka ceny. Už po krátké době při provozu v public cloudu a analýze nákladů dospěli v OKIN k závěru, že původně plánované náklady na projekt „na papíře“ vzrostly o asi 30 procent, zatímco při našem řešení generovali úsporu,“ vypočítává Vojík.

OKIN zároveň potřeboval spolehlivého partnera, se kterým by mohli jeho specialisté komunikovat a „ladit“ poskytované služby, řešit případné problémy nebo hledat alternativní řešení. „Klient má u nás vždycky přístup k živému operátorovi, žádný automatický hlasový systém. Právě operátor je dost často schopen daný problém vyřešit sám, a pokud to náhodou možné není, volá zpět klientovi specialista,“ vysvětluje fungování podpory Vojík. Ve chvíli, kdy už má klient službu zajetou, interakci s podporou tolik nepotřebuje. V době migrace z jednoho prostředí do druhého je to ale ceněná služba. Ostatně, právě vylepšenou komunikaci si pochvaluje také Martin Polepil, který vede IT v rámci OKIN Group: „Vážím si na spolupráci s DataSpring osobního a profesionálního přístupu. Oceňuji, že máme přístup k IT expertům, kteří nám pomáhají provozovat IT infrastrukturu efektivněji.“

V tomto konkrétním případě zabrala migrace systémů všech pěti subfirem necelý rok, přičemž se nebylo možné vyhnout nestabilitě virtualizační platformy a řešení specifických požadavků zákazníka. Nakonec se všechno vyladilo a prostředí je řízené a stabilní. Nasazena byla nejdřív služba Resource Pool, která se později změnila v komfortnější model kombinované služby IaaS a PaaS. Jednou z klíčových a rozhodujících vlastností byla možnost vypracování modelu, rozpadu nákladů na jednotlivé společnosti ve skupině, které řídí a kontroluje centrální IT. To přispívá k efektivnímu využití zdrojů v rámci skupiny i jednotlivých divizí a vzniká prostor pro uplatnění synergických efektů a úzkou mezifiremní spolupráci.

Platíte to, co využíváte

„Model je takový, že zákazník platí za infrastrukturu, kterou má aktuálně zapnutou a kterou momentálně využívá. Takový model umožňuje pracovat se změnami prostředí třeba na měsíční bázi a odpadají problémy, k nimž docházelo dřív, že se například na nový server a s tím spojené změny čekalo několik týdnů,“ zmiňuje Vojík a porovnává i v dalších detailech.

Dřív se ve firmách často dělo, že investice do infrastruktury se plánovala dlouho dopředu, takže například už zmiňované servery se kupovaly třeba na pětileté období. Firmy to nutilo snažit se odhadovat potřebné kapacity na základě současných informací, což ne vždy fungovalo – často se stávalo, že kapacity stejně nakonec nestačily, nebo že servery čekaly delší časové období na svoje využití. Nic takového se v cloudovém modelu neděje.

„Žijeme v cloudové době, to je zkrátka realita. Když dnes vzniká nějaký start-up, běží rovnou na cloudových technologiích. Z našeho pohledu byl ohromnou výhodou u tohoto klienta fakt, že si to uvědomuje a je v tom otevřený,“ uzavírá Vojtěch Vojík, jehož kolegové už s těmi z OKIN Group pracují na dalších projektech.

„Vážím si na spolupráci s DataSpring osobního a profesionálního přístupu. Oceňuji, že máme přístup k IT expertům, kteří nám pomáhají provozovat IT infrastrukturu efektivněji.“

Martin Polepil
IT&S Manager OKIN GROUP