Loading...

Větší bezpečnost
nemusí vyžadovat
čas navíc,

ukazuje jihlavská nemocnice

Zákazník

Nemocnice Jihlava

Odvětví

Zdravotní péče

Země

Česká republika

Cíle

Zajistit zabezpečení koncových stanic pomocí více-faktorové autentizace (MFA), zrychlit přihlašování zdravotnického personálu k systémům a aplikacím, zefektivnit práci na sdílených počítačích s využitím bezkontaktních karet.

Použité technologie

Imprivata OneSign

Chcete mít bezpečné sítě a IT zařízení? Na tuhle otázku se většinou ozve halasné ano ze strany jednotlivců i firem, jejichž byznys na takových systémech běží. A co všechno jste schopní a ochotní pro to dělat? Na tuto výzvu už většinou akční odpovědi nechodí. Zvyšující se bezpečnost totiž většinou znamená i vyšší spoluúčast uživatele. Ne ale se systémem Imprivata OneSign, který už skoro rok a půl používají v jihlavské nemocnici a který jim v posledním „covidovém“ roce výrazně ulehčil život.

Uživatelské chování lékařů a sester v nemocnicích je specifické. Jeden počítač na sesterně obsluhuje několik členů zdravotnického personálu a lékaři slouží během dne na různých odděleních, a tím pádem vystřídají víc zařízení. „Zjistili jsme, že jeden lékař za jeden den pracuje klidně i na 12 počítačích. Na každém se musí přihlásit, systém mu musí naběhnout, on do něj něco zadá a zase odchází, což vyžaduje čas. Proto byly počítače trvale přihlášené. Představovalo to ale významné bezpečnostní riziko, které hlavně s přijetím kybernetického zákona nebylo možné nevnímat,“ líčí Petr Kasan, někdejší systémový architekt společnosti AUTOCONT a dnes manažer nabídky, který komunikuje přímo s koncovými zákazníky.

Bez průtahů

V důsledku zpřísňujících se bezpečnostních pravidel by bylo nutné, aby se každý uživatel počítače autentizoval už při samotném vstupu do něj, ne až při vstupu třeba do zdravotnických záznamů. To by v konečném důsledku znamenalo, že každému uživateli by musel kompletně celý systém nejdřív naběhnout, což bere čas, který v nemocnicích zkrátka není. Proto bylo nutné najít lepší, flexibilnější a rychlejší řešení, které jihlavské nemocnici doporučil právě AUTOCONT. „Měli jsme přitom velkou výhodu, že právě tato nemocnice patří v oblasti informačních technologií k nejprogresivnějším v Česku. Jejich lidé a zdejší náměstek pro ICT Mgr. David Zažímal se snaží věci tlačit dopředu, celému týmu jde opravdu o to, aby všechno šlapalo a pomáhalo to zdravotnickému personálu,“ zdůrazňuje Kasan. A připomíná také to, že ostatní nemocnice teď můžou tu jihlavskou následovat s trochu menším vypětím sil. Paradoxně díky mnoha kybernetickým útokům, jejichž terčem se v posledních letech nemocnice staly, a i díky covidové krizi, totiž do zdravotnických zařízení proudí víc peněz na obnovu bezpečnostních systémů.

Autorizace jako při placení

Systém, který po otevřené veřejné zakázce získali v Jihlavě, se jmenuje Imprivata OneSign, což je technologie na přihlašování a odhlašování z počítačů pomocí bezkontaktních karet. „Počítač je vybaven čtečkou karet, kterou všichni zaměstnanci nosí neustále při sobě, protože ji využívají jako ID kartu - na odebírání obědů, otvírání dveří nebo jako kartu pro vjezd na parkoviště. Stačí ji jen přiblížit ke čtečce a zadat PIN, a uživatel má rychlý přístup do počítače,“ říká Kasan s tím, že technologie má na sebe navázanou řadu bonusových možností, jako třeba že pracovní plocha každého uživatele umí „cestovat“ mezi počítači. Konkrétní člověk tak může vidět na různých počítačích vždy tu svoji pracovní plochu. Nebo že jednotlivé aplikace jsou neustále ve „stand-by“ režimu, takže nemusí po každém novém přihlášení dlouze nabíhat.

Mgr. David Zažímal k tomu dodává: „Všechno to vedlo k tomu, že zdravotníci mohou bez problémů respektovat bezpečnostní pravidla, která je nestojí žádný čas navíc. Další výhoda nového řešení se ovšem projevila v průběhu covidové pandemie, kdy se stalo ještě palčivějším tématem dodržování hygienických pravidel. Vytáhnout kartu a jen se s ní do počítače „propípnout“ je pěkné. Ve chvíli, kdy zdravotníci tráví většinu pracovní doby v ochranných oblecích, které je mají bránit před nákazou, to ovšem není praktické. Karta se totiž při jakémkoliv vytažení z obleku bere jako kontaminovaná a samotný zdravotník vlastně také. Proto přišel dodavatel s vylepšením. Karty nahradili bezkontaktními silikonovými náramky, které personál nosí pod ochrannými rukavicemi – ruku nemusí vůbec obnažovat, snímač si signál zvládne vzít i přes rukavici.“

Řešení se v Jihlavě nejdřív pilotně testovalo na chirurgickém oddělení, dnes už se ovšem postupně šíří i do dalších oddělení nemocnice. Nasadila ho i Psychiatrická nemocnice v Opavě a další zařízení. Problém s dosažením maximální bezpečnosti systémů při zachování rychlosti odezvy a jednoduchosti používání pracovních stanic totiž řešily nebo budou řešit všechna zdravotnická zařízení i jiné instituce a firmy.

„Výhoda nového řešení se ovšem projevila v průběhu covidové pandemie, kdy se stalo ještě palčivějším tématem dodržování hygienických pravidel. Vytáhnout kartu a jen se s ní do počítače „propípnout“ je pěkné. Ve chvíli, kdy zdravotníci tráví většinu pracovní doby v ochranných oblecích, to ovšem není praktické. Karta se totiž při jakémkoliv vytažení z obleku bere jako kontaminovaná a samotný zdravotník vlastně také. Proto přišel dodavatel s vylepšením. Karty nahradili bezkontaktními silikonovými náramky.“

Mgr. David Zažímal
náměstek pro informatiku a kybernetickou bezpečnost

Dodavatel
www.autocont.cz