Loading...

CHARITA OPAVA

„Základním posláním Charity Opava je poskytování služeb sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávání osob s problémy na trhu práce.“

Charita Opava existuje od roku 1989 a je základní složkou Diecézní charity ostravsko­‑opavské, jež jako součást Charity České republiky patří do mezinárodního svazku Caritas Internationalis. Působí tedy hlavně na Opavsku a ve spolupráci s oddělením sociálních služeb Odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy.

Za 27 let své existence charita vybudovala celkem 18 středisek. Jejich prostřednictvím nabízí deset sociálních služeb a dvě zdravotnická zařízení, zahrnující ošetřovatelskou i hospicovou péči, provozuje pečovatelskou službu, tři chráněné dílny i mateřské centrum. Ve střediscích pracuje 232 lidí, z toho 132 je zdravotně postižených.

Záběr Charity Opava je velmi pestrý a slouží všem generacím. Pomáhá seniorům, zaměstnává zdravotně postižené, poskytuje chráněné bydlení, nabízí radu a pomoc v krizových životních situacích, pomáhá i mentálně postiženým a mimo jiné nabízí také wellness centrum nebo knihovnu křesťanské literatury.

V roce 2014 pak Charita Opava získala prestižní titul Neziskovka roku v kategorii velkých neziskových organizací, který přebírala v Senátu Parlamentu České republiky.

Každý rok pořádá Tříkrálovou sbírku (naposledy se vybralo skvělých 1 901 016 Kč a tento finanční dar posloužil nemocným a seniorům Opavska) a třetím rokem se stará o pravidelná setkání s občany, o besedy, přednášky nebo koncerty pro zábavu i poučení.

Více informací naleznete na www.charitaopava.cz

Spolupráce s AUTOCONTem

Pomoc ve Vlaštovičkách

V minulých letech zaměstnanci společnosti AUTOCONT bezplatně pomáhali v domě pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Dobrovolně zde umývali okna a také zušlechťovali zdejší zahradu. V prosinci 2014 pak pracovníci AUTOCONTu v Domě sv. Cyrila a Metoděje místním obyvatelům připravili mikulášský adventní večer.

Mraveneček

Každý rok v červnu se již 15 let koná v Kravařích akce Charity Opava „Pomozte postiženým dětem“. Peníze z této charitativní události vždy putují do denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovanými vadami Mraveneček. Výtěžek významně ovlivňuje jeho provoz a rehabilitace klientů. Jako partner Charity Opava se do ní tradičně zapojuje i AUTOCONT. Jeho zaměstnanci se účastní fotbalového turnaje sponzorů, kolem kterého se točí bohatý zábavný program (prohlídka historických motorek, horkovzdušný balon nebo skákací hrad a projížďka na ponících pro děti). Za dobu svého trvání tato charitativní akce vynesla již téměř tři a půl milionu korun.

Stacionář Mraveneček navštívili v roce 2015 nezvaní hosté a ukradli cenné zařízení. „Zjistili jsme, že mezi ukradenými věcmi byl i dataprojektor, který kdysi Mravenečku věnoval jeden náš kolega. Domluvili jsme se tedy, že bychom klientům koupili právě elektroniku, aby se mohli dívat na své oblíbené filmy a pohádky,“ komentoval tehdy situaci Jindřich Zimola z AUTOCONTu.

Service Desk – šance na pracovní uplatnění

Charita Opava také ve spolupráci se společností AUTOCONT vytvořila středisko Service Desk, které nabízí jiný typ pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením než například chráněné dílny. Zaměstnanci střediska jsou na příjmu na telefonních linkách, kam se uživatelé obracejí s žádostí o pomoc s vyřešením problému či ohlašují chybu v oblasti IT. Tento pilotní projekt může mít velmi zajímavý potenciál i do budoucnosti a přinést zajímavé pracovní příležitosti.