Loading...

BIM – Building Information Modeling

Úspora ve všech fázích životního cyklu budovy

Moderní technologie umožňují v počítači modelovat věci reálného světa a simulovat jejich chování v různých situacích. To významně šetří náklady a čas potřebné pro vývoj a výrobu. Ve stavebnictví jsou to moderní nástroje pro modelování nazvané BIM – Building Information Modeling. BIM je založený na inteligentním 3D modelu budovy. Model má včetně informací, pracně vytvořených při projektování, široké možnosti využití v dalších fázích životního cyklu budovy: od přípravy projektu, ve výstavbě, využití budovy, změnách i likvidaci.

BIM a projektant

Projektant pracující v BIMu již nevytváří výkres v počítači, ale tvoří inteligentní 3D model, z něhož lze získat celou řadu informací a výstupů:

výkresy – půdorysy, řezy, pohledy

výkazy výměr – objem zdiva, počty jednotlivých typů oken, dveří, zařizovacích předmětů…

analýzy a výpočty – tepelných ztrát, oslunění, statika, koordinace profesí a další vizualizace

vizualizace fotorealistické obrázky, virtuální prohlídka modelu za pomocí 3D brýlí

Přínosy:

 • Efektivita práce – zejména při změnách dochází k úsporám pracnosti v desítkách procent, protože změna se provede v parametrickém modelu, v tabulkách výkazů nebo ve výkresu a promítne se do všech výkresů a výstupů projektu
 • Automatické vytváření výkazů výměr a možnost měnit parametry ve výkazu s vazbou na model a naopak
 • Eliminace chyb a kolizí – 3D model lépe a dříve zachytí případné problémy a kolize při projektování
 • Konkurenceschopnost – kvalitnější výstupy, potřeba investorů pracovat s BIM daty a budoucí povinnost BIM ve veřejných zakázkách umožní projektantům získat více zakázek
 • Využití pro analýzy a výpočty – tepelných ztrát, oslunění, statika a další

BIM a správce budovy

Správa, provoz a údržba budovy jsou nákladné činnosti, které provází budovu desítky let. BIM umožní náklady na tyto procesy snížit.

Přínosy:

 • Informace o budově a zařízeních zvyšuje efektivitu údržby – údržbář jde na správné místo a se správným vybavením
 • Výkazy výměr umožňují rychlé a přesné zadávání prací jako je úklid, změny apod.
 • Změny – v budovách je často třeba měnit dispozice nebo zařízení. BIM model přípravu i realizaci zefektivňuje.
 • Optimalizace využití budovy a energií

BIM a stavební firma

V současné době se většina staveb staví na základě papírových výkresů, a to i v případech, kdy je projekt vytvářen jako BIM model. Lidé, kteří řídí stavbu, o BIM datech často vůbec nevědí. A to i přesto, že na stavbě lze dosáhnout mnohonásobně vyšších úspor než při projektování.

Přínosy:

 • Eliminace chyb a kolizí a následných víceprací
 • Rychlejší plánování a lepší koordinace prací
 • Přesné a automatické zpracování výkazů výměr
 • Komunikace s projektantem – okamžité zapracování změn – stavba nemusí čekat
 • Možnost simulace výstavby (4D čas a 5D náklady)
 • Kontrola dodržování časového a finančního plánu

BIM a investor

Investor potřebuje postavit kvalitní budovu v krátkém čase, s nízkými náklady na údržbu i provoz. A také dobře uplatnit budovu na trhu – pronajmout, případně prodat. BIM je pro něj ideálním pomocníkem.

Přínosy:

 • Snížení ceny stavby – přesný výpočet výkazů výměr, zadání prací, řízení výstavby, eliminace víceprací
 • Zkrácení času přípravy stavby i výstavby
 • Efektivní kontrola výstavby
 • Úspornější budova – výpočet energetické náročnosti
 • Vizualizace pomůže v obchodě, marketingu a vyjednávání se zákazníky

Aktuální využití BIM

V současné době je v České a Slovenské republice BIM využíván převážně při projektování a do dalších fází nevstupuje. Ale projekt je v životním cyklu stavby jen malým zlomkem a úspora na něm, byť významná, se jeví jako zcela zanedbatelná oproti možným úsporám v dalších fázích života stavby! V některých zemích již takové úspory realizují – například v Holandsku je BIM běžnou součástí většiny větších staveb. Řada zemí západní Evropy má zákonnou povinnost využití BIMu pro veřejné zakázky. Například Velká Británie si stanovila jako cíl zavedení BIMu ve veřejném sektoru a tím úsporu v nákladech na výstavbu 15 až 20 %.

Chcete mít aktuální informace o praktickém využití BIM v České republice a na Slovensku? Hledáte potenciálního partnera pro spolupráci na BIM projektech? Chcete se podělit o zkušenosti s BIM z vaší praxe? Navštivte portál BIMfo.cz